Yrd. Doç. Dr. Tuğçe Gürel'den Halkla İlişkiler Yönetminde Güncel Konular

14 Ocak 2011 , Cuma

Yrd. Doç. Dr. Tuğçe Gürel'den Halkla İlişkiler Yönetminde Güncel Konular Yrd. Doç. Dr. Tuğçe Gürel editörlüğünde hazırlanan ve Beta Yayınlarından çıkan "Halkla İlişkiler Yönetiminde Güncel Konular " isimli kitap çalışmanın amacına yönelik üç makaleden oluşuyor. Doç. Dr. Pınar Eraslan Yayınoğlu'nun "Markalaşan Kentler vde Bütünleşik Marka İletişimi Uygulamaları, Yard.ç Doç. Dr. Tuğçe Gürel Boran'ın Tükiye'de Halkla İlişkiler Profesyonellerinin, "Halkla İlişkiler Meslek Etiği" konusundaki, Algılarına Yönelik bir Araştırma ve Yard. Doç. Dr. Uğur Batı'nın Dijital Çağda Yen Bir Halkla İlişkiler Pratiği: "Fısıltıyla Halkla İlişkiler Yapmak ya da PR2.0"
 
Yrd. Doç. Dr. Tuğçe Gürel  ”Türkiye’de Halkla İlişkiler Profesyonellerinin,’Halkla İlişkiler Meslek Etiği’ Konusundaki Algılarına Yönelik Bir Araştırma” başlığındaki çalışmasıyla Etik ihlalleri nelerdir; uygulamada neler yaşıyoruz; etik, dünyada nasıl, Türkiye’de nasıl algılanır; kişisel ahlak bu işin neresindedir vb. birçok konu, tecrübelerimiz ve Türkiye’de önümüzdeki yıllarda ”etik” gündemini oluşturacağı düşünülen konuları orataya koyuyor.  
 
Yukarıda tanımlanan amacı odağına alan bu çalışmada TÜHİD üyelerine ülkemizdeki etik ihlalini, şekillerini, uygulanma biçimlerini ifade etmelerini, etik sorunlarının nedenlerini sıralamalarını, önümüzdeki yıllara ilişkin öngörülerini anlatmalarını sağlayacak sorular sorulmuştur.
 
Yrd. Doç. Dr. Gürel, elde edilen verilerin hepsi sektörümüz açısından dikkatle değerlendirilmesi gereken saptamaları ortaya koyduğana değindi. Ayrıca Gürel,  "Bu verilerin halkla ilişkiler sektörünün Türkiye’deki mevcut durumunu; iş yapış biçimlerini, sektörümüzün kaygı ve çekincelerini ortaya konması açısından önemli görüşler yansıttığını düşünüyoruz. Bu verilerin ayrıca,  iletişim profesyonellerinin önümüzdeki yıllara yönelik öngörülerini de yansıtması açısından önemi büyüktür" dedi.

Etiketler: Tuğçe Gürel