Türkiye'nin "Sürdürülebilir Kalkınma" konusunda "En İyi Ülke Uygulamaları" Rio+20 Konferansı'nda belirleniyor

6 Ocak 2012 , Cuma

Türkiye'nin "Sürdürülebilir Kalkınma" konusunda "En İyi Ülke Uygulamaları" Rio+20 Konferansı'nda belirleniyor Rio+20 Konferansı, 1992’de Rio’da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) Çevre ve Kalkınma Konferansı’nın yirminci ve 2002’de Johannesburg’da gerçekleştirilen Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nin onuncu yıldönümünde gerçekleştirilecek.   
 
Ulusal Rio+20 Zirvesi hazırlık süreci Kalkınma Bakanlığı sorumluluğunda, BM Kalkınma Programı kolaylaştırıcılığında “Türkiye’nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı’na (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Projesi” çerçevesinde yürütülmeye başlandı. Projenin hedefi, Türkiye’nin Rio+20 Konferansı’na etkin katılımının ve Konferans esnasında da ülke gerçekleri ve hedefleri doğrultusunda azami katkının sağlanması. Bu hedef çerçevesinde çalışmalar, Rio+20 Konferansı’nın da ötesinde, son on yılda Türkiye’de sürdürülebilir kalkınma çabalarının ulaştığı nokta da göz önüne alınarak önümüzdeki yıllar için yeşil büyüme politikalarının uygulanması ile ilgili tartışmaları başlatacak.
 
Ayrıca, Türkiye’de sürdürülebilir kalkınma ve yeşil büyüme alanlarında içlerinde kamu kurumları, özel sektör, yerel yönetimler STK’lar ve üniversiteler olan paydaş gruplarından iyi uygulama örnekleri belirlenecek. Bütün bu çalışmalar, Konferans’ta sunulacak olan Ulusal Rio+20 Raporu’nda özetlenecek, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma tecrübesi ve bakış açısı küresel ölçekte örnek olması için paylaşılacak.
 
UNDP, Ulusal hazırlıkların bir parçası olarak özel sektör, kamu kurumları, yerel yönetimler STK’lar ve üniversiteler gibi paydaş gruplarından sürdürülebilir kalkınma ve yeşil büyüme iyi uygulama örneklerinin toplanmasına yönelik bir çağrıya çıkmış bulunuyor. Bu süreçte Ulusal Rio+20 Raporu’nun bir parçası olacak 20 en iyi ülke uygulaması seçilecektir.
 
Başvuru kılavuzuna, www.undp.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Etiketler: Rio+20 UNDP