TÜHİD'in de Destekçisi Olduğu 18 STK’dan Sektörel Çığlık

11 Mayıs 2021 , Salı

TÜHİD'in de Destekçisi Olduğu 18 STK’dan Sektörel Çığlık

“Ülkemize katma değer yaratmaya devam edecek, ekonomik ve sosyal öneri ve taleplerimizin desteklenmesini bekliyoruz”


Tüm dünyayı etkisi altına alan, sosyal, ekonomik ve toplumsal hayatımızı derinden etkileyen Covid-19 salgınının bir an önce geçmesi hepimizin ortak dileği.

Sektörde gelir üretemediğimiz 14 ayı tamamladık. Sektör bileşenleri olarak sorunlarımızı bir kez daha dile getirmek istedik.

Bu sektörler bileşenleri; birbiriyle bağlantılı 50’den fazla sektör ve dolayısı ile ülke ekonomisi ve istihdam için taşıyıcı kolon niteliği gören bir ekosistemdir.
Binlerce firma ve alt tedarikçisi ile birlikte 500 binden fazla kişiye direkt iş imkanı sağlayan ve toplamda 1 milyonun üzerinde kişiyi etkileyen, yıl içerisinde 70-80.000 civarında küçük, orta ve büyük ölçekli aktivite gerçekleştiren, yıllık 1.000.000 civarında günlük sigortalı personel çalıştıran bir endüstriyiz.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

Her türlü iş dünyası toplantısı, eğitim, seminer, konferans, yurt içi ve yurt dışı teşvik ve motivasyon gezileri, kongre, fuar, festival, şov, konser ve düğünler, gala, etkinlik ve spor organizasyonları, sinema, iletişim ve yaratıcı endüstriler altında toplanan çok büyük bir endüstrinin temsilcileri olan 18 dernekten oluşan sektör bileşenleriyiz.

Mart 2020’de hayatımıza giren ve girdiği günden beri sağlığımızı, sosyal hayatımızı, işimizi, aşımızı, kısacası hayatın akışını derinden etkileyen pandemi kaynaklı krizi en ağır yaşayan sektörleriz.

Pandemi ilanının hemen ardından tüm platform, kurum ve kuruluşlarla yaptığımız görüşmelerde defaatle dile getirdiğimiz gibi sektörümüz; henüz geçmiş yıllardan kaynaklı ekonomik ve sosyal sıkıntıları aşamamışken, maalesef daha önce hiç yaşamadığımız ölçek ve türde yeni bir krizle baş başa kaldı.

Sektörümüzün ayakta kalabilmesi, ülkemize katma değer üretebilmesi, sağladığı istihdamı koruyabilmesi, pandemi sonrasında hizmet üretebilmesi ve 2023 hedeflerini yakalayabilmesi şüphesiz alacağı desteklere ve faydalanabileceği teşvik paketlerine bağlıdır.

Krizin ilk günlerinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketinde bizim endüstrimizin de yer alması, elbette tarafımızdan memnuniyetle karşılanmış ve sektörümüz adına bir kazanım olarak kabul edilmiştir. Ancak, kısa çalışma ödeneği, vergilerin ertelenmesi, KDV ve stopaj düzenlemeleri vb. çalışma ve destekler, sektörümüze belli ölçüde nefes aldırmakla birlikte yaşanan krizin boyutlarına göre kısıtlı kalmıştır.

Bu aylarda başlaması beklenilen “turizm hareketi” kitlelere hitap eden her tür organizasyonlar ve çalışma alanı olarak göz önüne alındığında, kesinlikle hareketlilik beklenilmemektedir. Uluslararası şirketlerin çalışanlarına Haziran ayı sonuna kadar toplantı, etkinlik ve organizasyonlara katılım yasağı getirmiş olmaları da dikkatlerden kaçmamalıdır.

Bu sıkıntılı sürecin faaliyet alanımız açısından 2021 yılı sonu ve hatta 2022 yılına uzayabileceği göz önünde tutulduğunda, ticari hayatlarımıza devam edebilme olasılığımızın her geçen gün azaldığı anlaşılmaktadır.

Bizler faaliyetlerimizin başlaması durumunda her türlü tedbirin alınması konusunda üzerimize düşeni yapmakta kararlıyız. Bu amaçla sektörlerimizi temsil eden sivil toplum kuruluşları, kendi aralarında oluşturdukları komisyonlar ile “yeni normal” dönemde fuar, kongre ve etkinliklerin nasıl düzenlenebileceği üzerinde çok verimli çalışmalar yapmışlar, ilgili mercilere bu çalışmalarını sunmuşlardır. Sağlık Bakanlığımızın yönergeleri ile bu çalışmaların izdüşümü olarak alınacak önlemler eşliğinde faaliyetlerimize başlayacağımız günü sabırsızlıkla beklemekteyiz.
Yapılan tüm araştırmalarda, salgından en fazla etkilenen sektörün turizm sektörü ve bu sektörün ülke ve şehir ekonomilerini besleyen, her alanda nitelikli insan kaynağı yetiştirmeye yüksek katkısı ile gözde segmentindeki endüstri üyeleri olarak, işlerin durma noktasına geldiği açıkça görülmektedir.

Sektörümüzün öncelikli talepleri şunlardır:

1. Sektör bileşenleri için Kısa Çalışma Ödeneğinin (KÇÖ) 31.12.2021 tarihine kadar devam ettirilmesi,
2. Kongre, toplantı, etkinlik ve fuar sektörü bileşenlerinin de aşılanma takviminde öne alınması,
3. Her türlü etkinlik ve organizasyonların açılış tarihlerinin belirlenmesi,
4. Ertelenen kredi borçlarının vadesi gelmiş olsa bile sektörel faaliyetlerin başlayamaması nedeni ile faizsiz yapılandırılması,
5. Sektörün nakit ihtiyacı için 2019 yılı ciromuz esas alınarak bu cironun en az %40’ı kadar bir meblağının bankalar üzerinden 2 yıl geri ödemesiz ve faizsiz şekilde sermaye olarak şirketlere enjekte edilmesi,
6. COVID-19 güvenli kongre, toplantı kriterleriyle organizasyonların yapılabilmesinin önünün açılması ve desteklenmesi
7. Stopaj indirimi,
8. KDV indirimi,
9. İşveren SGK prim desteği verilmesi,
10. SGK, KDV, muhtasar, kurumlar vergisi ve gelir vergisi tahakkuk, ödeme ve yapılandırmalarının en az 1 yıl olmak üzere faizsiz ertelenerek takip eden yıldan itibaren yapılandırılması,
11. Salgından etkilenmiş turizm, etkinlik ve organizasyon sektör bileşenleri için sicil affı çıkarılması.

Her daim ülkesi için üretmeye, istihdamı korumaya ve ekonominin çarklarının dönmesi adına katkı sağlayan endüstrimiz, teşvik ve destek paketlerini alamaması durumunda; başlayan firma kapanmaları devam edecek ve özellikle kısa çalışma ödeneğinin korunamaması durumunda da nitelikli istihdam kaybı önlenemeyecektir.

Dünyanın önde gelen destinasyonları arasında ilk 10’a giren güzide şehrimiz İstanbul’umuzu, pandemi kaynaklı krizle birlikte dünyanın eşitlendiği bu dönemi fırsata çevirerek gerekli destek ve doğru stratejiler doğrultusunda tekrar hak ettiği şekilde konumlandırmak için göreve hazırız. 

Aşağıda isimleri bulunan endüstrileri temsil eden sivil toplum kuruluşları olarak, mevcut tecrübe ve insan kaynaklarımızı kaybetmeden bu süreçten çıkabilmek için var gücümüzle çalışacağımıza kamuoyu önünde söz veriyoruz.

 

AFYAD            Avrasya Fuar Yapımcıları Derneği
DPİD                Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği
FSTD               Fuar Stand Tedarikçileri Derneği
I-MICE             Uluslararası Mice Endüstrisi Derneği
İSTAV              İstanbul Sanat Tanıtım Araştırma Vakfı
MPI                  Uluslararası Toplantı Profesyonelleri Derneği
PCO                 Profesyonel Kongre Organizatörleri Sivil İnisiyatifi
RYD                 Reklam Yaratıcıları Derneği
SITE                SITE Motivasyon Etkinlikleri Turizmi Yöneticileri Derneği
SSTD               Sergileme ve Stand Tasarımcıları Derneği
TEODER         Tüm Etkinlik ve Organizatörleri Derneği
TESIYAPDER Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Derneği
TETSED          Tüm Etkinlik Teknolojileri Sektörü Derneği
TUED               Uluslararası Etkinlikler Derneği
TÜHİD              Türkiye Halkla İlişkiler Derneği
UFYD               Uluslararası Fuar Yapımcıları Derneği
YEKON            Yaratıcı Endüstriler Konseyi Derneği
YEPUD             Yaratıcı Etkinlikler Planlama ve Uygulama Derneği

Etiketler: TÜHİD