TÜHİD Vizyon Buluşmaları: Sürdürülebilirlik İletişimi

23 Mart 2022 , Çarşamba

TÜHİD Vizyon Buluşmaları: Sürdürülebilirlik İletişimi

TÜHİD- Türkiye Halkla İlişkiler Derneği Araştırmacı ve Sürdürülebilirlik Danışmanı Ali GİZER ile Sürdürülebilirlik İletişimi üzerine bir Vizyon Buluşmaları gerçekleştirdi.

Araştırmacı ve Sürdürülebilirlik Danışmanı Ali Gizer’in sunumu ile; Strateji nasıl oluşturulur? İletişim değeri nasıl yaratılır? sorularının cevabını aramak için gereken tüm kaynakları içeren bir çalışma iletişim profesyonelleri, iş dünyası, akademisyenler ve genç iletişimcilerle paylaşıldı. Bu çalışmaya göre "sürdürülebilirlik nedir" sorusuna genel anlamda verilen ekonomik, sosyal ve çevresel diye başlayan bir tanımlamanın 50 yıllık bir öğretiyle var olmasının insanlık için yeterli olmadığını ve bu süreçte yaşanan birtakım gelişmelerin iş dünyasına geçişinin nasıl olduğuna dair detaylı bilgi aktarıldı.

Sürdürülebilir kalkınmanın hedefleri ve riskleri üzerine Ali Gizer; “Metinleri hem okurken hem de analiz ederken biraz farklı bir bakış açısıyla ve tahlil etmeyle artı bir öğrenme şeklini sunmak istedim. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri ismi Türkiye’de değişti ve sürdürülebilir kalkınma amaçları oldu. Teknik analiz yapıyorsak ve bir şirket için sürdürülebilir kalkınma hedefleri üzerinden bir tahlil yapıyorsak bunu hedef olarak yorumlamakta fayda var çünkü amaç dediğimiz kelime sürdürülebilirlikte başka bir alanda kullanılıyor. Bir de bunlara bakarken hem sürdürülebilir kalkınma hedefleri hem de sürdürülebilir kalkınma riskleri olarak bakmakta fayda var.” dedi.

Toplantı da iletişime geçmeden önce, iletişime başlarken, iletişim zamanı ve iletişimi canlı tutmak adına neler yapılmasına yönelik bilgiler aktarıldı. Konularla ilgili sırasıyla sorulan: “Sürdürülebilirlik hikayemiz özgün mü, performansımız uygun mu? Nasıl bir ekonomik ve sosyal sistemdeyiz? Paydaşların algısı, bilgisi ve deneyimi nedir? Sürdürülebilirlik ve paydaşın algısı bizim için ne ifade ediyor? Sürdürülebilirlik performansımızı kime hangi tonda anlatıyoruz? Sürdürülebilirlik hikâyemizin temelini ne oluşturuyor? İletişim tutarlılığını oluşturacak kaynak verinin temeli nedir? Tüm departmanlarda iletişimi nasıl yaparız? Güçlü etki için kanal kompozisyonu nasıl sağlanır? Hedeflerimize ulaştığımızdan nasıl emin oluruz? Çabamıza katılımı nasıl sürekli kılarız? Bizimle birlikte yaşanan dönüşümü nasıl izleriz?” soruların cevapları verildi.

Sunum 23 Mart 2022 Çarşamba günü çevirim içi toplantıda iletişim profesyonelleri, iş dünyası, akademisyenler ve genç iletişimcilerimiz ile yapıldı.

Etiketler: tühid vizyon buluşmaları