TÜHİD İletişim Profesyonellerini ve 30 yaş altı genç iletişimcileri üyeliğe davet ediyor

18 Ekim 2017 , Çarşamba

TÜHİD İletişim Profesyonellerini ve  30 yaş altı genç iletişimcileri üyeliğe davet ediyor

TÜHİD, iletişim profesyoneli olmak isteyen gençlere destek olmak, iletişim ağlarını genişletmek, mesleki duayenlerle bir arada olmalarını sağlamak, mesleki fırsatlar sunmak ve iletişim sektörünü güçlendirmek amacıyla, 30 yaş altı gençleri, derneğe üye olmaya davet ediyor.

TÜHİD'in tüzüğünde yer alan şartları karşılayan 30 yaş altı gençler giriş aidatı ödemeden TÜHİD'e üye olabilecek.

Üye olmaya hak kazanan 30 Yaş üzeri İletişim Profesyonelleri ise; giriş aidatı olan 500 TL'yi ödeyerek üye olabilecekler.

TÜHİD'e üye olmak için gerekli şartlar şöyle;

ÜYE OLMA HAKKI
Madde – 5 :

Fiil ehliyetine sahip,
18 yaşını bitirmiş,
4 yıllık lisans eğitimini tamamlamış bulunmak,
Halkla İlişkiler faaliyetlerini bilfiil yürütüyor olmak,
İletişim alanında yüksek tahsil yapanların 1 yıllık, diğer branşlarda yüksek tahsil yapanların ise 2 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak,
En az 2 dernek üyesince tavsiye edilmiş olmak,
Yukarıdaki maddelere haiz olanlar; Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve üyelik için Dernekler Mevzuatının öngördüğü koşulları taşıyanlar bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.
Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen ve dernek giriş aidatını ödeyen kişi üye kabul edilerek, bu amaçla tutulan deftere kaydedilir.
Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.

“Türkiye Halkla İlişkiler Derneği Tüzüğü’nün “Üye Olma Hakkı” ile ilgili 5. maddesidir.” 

30 Yaş Üzeri Aday Üyeler için;

**Giriş Aidatı: 500 TL Yıllık Aidat: 300 TL

30 Yaş Altı Aday Üyeler İçin;

  Giriş Aidatı: -          Yıllık Aidat: 100 TL


Üyelik Başvuru Formu için tıklayınız.

Üyelik Koşulları için tıklayınız

Etiketler: tühid genç iletişimciler halkla ilişkiler