TÜHİD İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu – İLEDAK'ta

1 Eylül 2016 , Perşembe

TÜHİD İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu – İLEDAK'ta

TÜHİD- Türkiye Halkla İlişkiler Derneği, İletişim Araştırmaları Derneği tarafından iletişim eğitiminin yükseköğretim düzeyinde kalitesini sağlamak ve iş hayatının ihtiyaç ve talepleriyle buluşturmak için kurulan İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu – İLEDAK’ta göreve başladı.

1989 yılında iletişim, medya, reklamcılık, halkla ilişkiler gibi sektörlerin geliştirilmesine, ifade ve basın özgürlüğünün yerleşmesine katkıda bulunmak amacıyla kurulan İletişim Araştırmaları Derneği'nin; 2016 yılında kurduğu İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu İLEDAK, iletişim programlarının değerlendirilmesi ve akreditasyonu için çalışmalar yürütür.

İLAD Kimdir?
İletişim, medya, reklamcılık, halkla ilişkiler gibi sektörlerin geliştirilmesine, ifade ve basın özgürlüğünün yerleşmesine katkıda bulunur, bu konularda yurt içinde veya yurt dışında üniversiteler, dernekler, vakıflar, sendikalar, sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte veya tek başına araştırmalar yapar, yaptırır veya yapılan araştırmaları destekler. Farklı disiplinlerdeki iletişim eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Türkiye'de ve KKTC’de iletişim eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunur. Böylece, güncel ve gelişmekte olan teknolojileri kavrayan, nitelikli iletişimciler yetiştirilerek toplumun kendi içinde ve dünyayla iletişiminin ileri götürülmesi hedeflenmektedir.

İLEDAK Görev, Yetki ve Sorumlulukları
4.1.1 YÖK tarafından tanınan yükseköğretim kurumlarının iletişim ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarının İLAD adına akreditasyonu için ayrıntılı bir program düzenlemek, değerlendirmek ve akreditasyon kararlarını almak;
4.1.2 Program değerlendirmeleri sırasında görev yapacak program değerlendirme ekiplerini ve bu ekiplerde görev alacak program değerlendiricilerini, eş değerlendiricileri, öğrenci değerlendiricileri, ekip başkanlarını ve eş başkanları
belirlemek;
4.1.3 Program değerlendiricileri ve öğrenci değerlendirici adaylarını belirlemek;
4.1.4 Yürürlükteki akreditasyon süreçleri ve değerlendirme ölçütleriyle ilgili gerekli gördüğü değişiklik önerilerini Yönetim Kurulu'na sunmak.

 

 

 

 

Etiketler: ilad iledak tühid