Sosyo Ekonomik Statü (SES) Yeniden Düzenleniyor

9 Şubat 2011 , Çarşamba

Sosyo Ekonomik Statü (SES) Yeniden Düzenleniyor RVD (Reklamverenler Derneği) ve TÜAD (Türkiye Araştırmacılar Derneği), ülkemizdeki sosyoekonomik statü gruplamasını güncellemek amacıyla bir çalışma başlattı. Çalışmanın hedefi, en son 2006 yılında yapılan SES ölçeğinin, değişen ihtiyaçlara yanıt vermek amacıyla, gelirin de entegre edildiği, uygulanabilir ve standart bir formasyona dönüştürülmesi.
 
Pazarlama faaliyetlerinde, tüketici analizleri ve hedef kitle yaklaşımı açısından referans değer içeriği taşıyan Sosyo Ekonomik Statü (SES) gruplaması TÜAD ve RVD işbirliği ile yenileniyor.
 
Çalışma, en son 2006 yılında yapılan SES ölçeği ile ilgili olarak zaman içerisinde araştırma paydaşlarının (araştırmacılar ve kullanıcıları) değişen ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlatıldı.  
 
Bu maksatla, geçen yılın başlarında, araştırma şirketlerinden ve RVD’den temsilcilerin olduğu bir komite oluşturuldu. Gerekli ön çalışmaların yapılmasını takiben,  Şubat 2011’de Türkiye genelinde bir saha çalışması başlatılacak. Bu çalışmada, uygulamadaki saptamaları asgariye indirecek şekilde mevcut SES ölçeğinde temel alınan “meslek” ve “eğitim” kriterlerine,  tüketim için belirleyici bir faktör olan “gelir”in de entegre edilmesi sağlanacak.  Eş zamanlı olarak, SES tanımlamalarında ortak bir dil geliştirmek ve standart bir yaklaşım sunmak da çalışmanın hedefleri arasında yer alıyor.  
 
RVD Başkanı Ahmet Pura “Reklam verenlerin sıklıkla kullandığı mevcut SES’le yapılan bazı ölçümlerde hissedilir sapmalar yaşanabiliyor. Oysa, reklam verenler açısından gelir pazarlama faaliyetlerinde önemli bir ölçüt. Bu nedenle, SES çalışmalarının yenilenmesini için TUAD ile ortak çalışan bir komite oluşturduk. “ dedi.  
 
Konuyla ilgili olarak TUAD Başkanı Ali Levent Orhun şu açıklamada bulundu:  “Uluslararası SES ölçümlenmesinde meslek ve eğitim esas alınıyor. Oysa, ülkemizde bu iki kriterin her zaman birbiriyle orantılı olmaması ve gelirle bağlantılı olarak ilerlememesi sapmalara yol açabiliyor.  Diğer bir deyişle, ülkemizde eğitim durumu her zaman mesleki statüyü belirlemediği gibi gelirle de doğru orantılı bir profil çizmiyor.
 
Ek olarak, mevcut ölçekte, haneye asıl geliri getiren kişilerin yanısıra ikinci kuşağın (aile reisinin ve eşinin anne ve babalarının) eğitim ve meslek durumuna da bakılıyor. Bu durum, hanehalkının SES tespitinde yüzde 30’luk bir etki yaratıyor ve  dolayısıyla birtakım sapmaları besleyen bir faktör olarak karşımıza çıkıyor.   ”  
 
“Özetle, bu çalışmayla amacımız SES ve gelir grupları arasındaki sapmaları en aza indirmektir.” dedi.  
 
SES saha çalışmasında, örneklem planı için TÜİK’den Türkiye kent/kır temsiliyetini verecek şekilde rassal olarak seçilen, ilçe/blok/daire bazında 5000 adreslik bir liste alınacak. Bu adreslerle yüz yüze görüşme yöntemiyle anket yapılacak. Yeni SES’in soru formunda, 2006 yılında kullanılandan farklı olarak, gelir ve harcama kalemlerine ilişkin sorular olacak. Saha çalışması TÜAD’a üye saha firmaları tarafından paylaşımlı olarak yapılacak ve merkezi kontrol uygulanacak.
 
Saha çalışması bitiminde, içinde akademisyenlerin de olduğu bir analiz grubu tarafından projenin sonuçları değerlendirilecek ve Haziran sonu itibarıyla yeni SES yaklaşımının lansmanı yapılacak.

Etiketler: SES Ahmet Pura Ali Levent Orhun

Fotoğraflar: