Prof. Dr. Alaeddin Asna Anısına Yeni Zamanlar ve Halkla İlişkiler Sempozyumu “Post-truth”

18 Şubat 2019 , Pazartesi

Prof. Dr. Alaeddin Asna Anısına Yeni Zamanlar ve Halkla İlişkiler Sempozyumu “Post-truth”

“Yeni Zamanlar ve Halkla İlişkiler Sempozyumu” 25-26 Nisan 2019’da Anadolu Üniversitesi’nde yapılacak.

 

A&B İletişim’in kurucusu Prof. Dr. Alâeddin Asna anısına düzenlediği ve mesleki eğitimi geliştirmeyi, iş dünyasıyla üniversiteyi yakınlaştırmayı amaçladığı konferanslar dizisinin üçüncüsü Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi işbirliğiyle Eskişehir’de yapılacak.

25 – 26 Nisan 2019 tarihlerinde düzenlenecek “Yeni Zamanlar ve Halkla İlişkiler”konulu Sempozyum’da bu defa kavramları, uygulamaları, etkileri ve sonuçlarıyla “Post-truth” ve “Halkla İlişkiler” ilişkisi, kültür, siyaset, yeni medya ve etik ekseninde tartışılacak.

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rasime Ayhan Yılmaz, dijital, siyasal, ekonomik ve toplumsal bir dönüşüm halinde olan günümüz dünyasında halkla ilişkilerin yerinin ve işlevinin tartışılacağı Post-truth temalı ulusal sempozyumun hedefinin, farklı disiplinlerden uzmanları, uygulayıcıları, akademisyenleri ve öğrencileri bir araya getirmek ve iletişim eğitiminin gelişimine ışık tutacak bir sonuç bildirisi hazırlamak olduğunu söyledi. 

A&B İletişim Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Asna ise, “Çağın gereklerini mesleğimize yansıtmanın yollarını arıyor, tartışma ortamı yaratılmasına öncülük etmeyi, mesleğimizi evriltmeyi hedefliyoruz. Umarım bu konferanslar dizisiyle, akademi ile meslek mensupları/iş dünyası arasında bir köprü vazifesi görebilir ve amacımıza ulaşabiliriz.” dedi.

Konferanslar dizisinin ilki 2017 yılında 27 konuşmacı ve 450 dinleyicinin katılımıyla Marmara Üniversitesi İletşim Fakültesi’nde yapıldı ve “Dijital Gerçeklikte Halkla İlişkilerin Evrimi” tartışıldı. 2018 yılında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde düzenlenen “Yeni Zamanlar ve Halkla İlişkiler” konulu 2 günlük etkinlikte ise 19 akademisyen, 1 yüksek lisans ve 3 doktora öğrencisi, toplam 19 bildiri sundu. 

 

SEMPOZYUM ÇAĞRISI

Alâeddin Asna anısına ilki Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, ikincisi Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde düzenlenen “Yeni Zamanlar ve Halkla İlişkiler Konferansı”nın üçüncüsü bu yıl Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. Dijital, siyasal, ekonomik ve toplumsal bir dönüşüm halinde olan günümüz dünyasında halkla ilişkilerin yerinin ve işlevinin tartışılacağı Post-truth temalı ulusal sempozyumun hedefi farklı disiplinlerden uzmanları, uygulayıcıları, akademisyenleri ve öğrencileri bir araya getirmektir.


Sempozyum Teması: Post-truth
Post-endüstriyel çağ, bilgisayar çağı, enformasyon çağı, teknoloji çağı, dijital çağ gibi farklı birçok kavramsallaştırmayı ortaya çıkaran teknolojik gelişmeler, bir yandan bilginin hızlı bir şekilde üretim ve dağıtımının önünü açarken, diğer yandan bireyleri her türlü bilgiye ulaşabilir kılmaktadır. Bununla birlikte bu süreç bilginin üretimi, dağıtımı ve kullanımı gibi pratiklerin doğruluk ve güvenilirlik bağlamında yeniden düşünülmesi gerekliliğini de beraberinde getirmektedir.


Oxford Dictionaries tarafından 2016 yılında İngilizcede yılın kelimesi olarak seçilen, anlamına aşina olduğumuz ancak adını yakın zamanda duyduğumuz ‘Post-truth’ kavramı tam olarak bu gerekliliğe vurgu yapmaktadır. Post-truth “nesnel hakikatlerin belirli bir konu üzerinde kamuoyunu belirlemede duygulardan ve kişisel kanaatlerden daha az etkili olması durumu” olarak tanımlanmaktadır. Bilgi kirliliğinin ve karmaşasının yoğunlaştığı, güven inşa etmenin ve güvene dayalı ilişkiler kurmanın giderek zorlaştığı, nesnel hakikatlerin yerini duyguların ve kişisel inançların aldığı günümüz dünyasında, özünde toplumla şeffaflık, doğruluk, inanılırlık, güvenilirlik ve dürüstlük temelinde iletişim kurma amacı taşıyan halkla ilişkilerin ve halkla ilişkiler pratiklerinin de sorgulanması/tartışmaya açılması gerekmektedir.


Hakikatle yaşanılan kopuş ve/veya hakikat üzerinde yaratılan hasarın kamuoyunu bilgilendirme işlevine sahip olan halkla ilişkiler için nasıl bir tehdit oluşturduğu merak konusudur. Mahrem bilgilerini gönüllü paylaşan kitleler aynı zamanda güvenlik korkusu içindedir. Adil veriye, yeni medya okuryazarlığına artan ihtiyaç, halkla ilişkiler disiplinine ilişkin görüşlerin ve ön kabullerin gözden geçirilmesi, yeni fikirlerin ve yaklaşımların disiplinlerarası bir bakış açısıyla tartışılması gerekli ve elzem görülmektedir. Bu çerçevede Yeni Zamanlar ve Halkla İlişkiler Sempozyumu kavramları, uygulamaları, etkileri ve sonuçlarıyla Post-truth ve halkla ilişkiler ilişkisini iletişim, kültür, siyaset, yeni medya ve etik ekseninde tartışmayı amaçlamaktadır. 


Sempozyumda sunulan bildirilerin makale formatındaki tam metinleri, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’nin Ulusal Hakemli Dergisi e-Kurgu sempozyum özel sayısında yayımlanacaktır.
 
Önemli Tarihler
Bildiri özetlerinin gönderimi: 25 Şubat 2019
Kabul edilen bildirilerin duyurulması: 18 Mart 2019
Tam metin gönderimi için son tarih: 20 Mayıs 2019

Bildiri Özetlerinin Gönderimi
Sempozyum temasına uygun olarak hazırlanan ve derleme ya da araştırma niteliği taşıyan bildirilerinizin 150-300 kelimelik özetini yenizamanlarvehalklailiskiler1@gmail.com  adresine gönderebilirsiniz. 

Sempozyum Katılım Ücreti
Sempozyum katılım ücreti 200 TL’dir. Sempozyumumuz Doktora öğrencilerinin katılımına açık olup, öğrenci katılımcılar için belirlenen ücret 100 TL’dir. Sempozyum katılım ücretleri, halkla ilişkiler öğrenci bursu olarak değerlendirilecektir. Sempozyuma dinleyici olarak katılım ücretsizdir.

Sempozyum Düzenleme Kurulu
Sibel Asna  A&B İletişim Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Erhan Eroğlu Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. R. Ayhan Yılmaz Anadolu Üniversitesi İBF Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Başkanı
Prof. Dr. A. Haluk Yüksel Anadolu Üniversitesi İBF İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü
Prof. Dr. Erkan Yüksel Anadolu Üniversitesi İBF Basın ve Yayın Bölümü
Doç. Dr. Hasan Çalışkan Anadolu Üniversitesi İBF İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü                                    

Doç. Dr. Figen Ünal Anadolu Üniversitesi İBF İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü
Dr. Öğr.  Üyesi Çağlar Genç Anadolu Üniversitesi İBF İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Levent Özkoçak Anadolu Üniversitesi İBF Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü
Öğr. Gör. Mine Ayman Anadolu Üniversitesi İBF Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü
Öğt. Gör. Hüseyin Altunlu Anadolu Üniversitesi Rektörlük
Arş. Gör. Ş. Şeyda Gökdemir Anadolu Üniversitesi İBF Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü
Arş. Gör. İlknur Atasoy Anadolu Üniversitesi İBF Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü
Arş. Gör. Sezgin Ateş Anadolu Üniversitesi İBF Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü
Arş. Gör. Betül Çepni Şener Anadolu Üniversitesi İBF Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü
Arş. Gör. Semra Akıncı Anadolu Üniversitesi İBF Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü
Arş. Gör. Emrah Başer Anadolu Üniversitesi İBF Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü
Arş. Gör. Ayhan Şengöz Anadolu Üniversitesi İBF İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü
Arş. Gör. Gülçin Salman Anadolu Üniversitesi İBF İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü

Bilim Kurulu
Prof. Dr. Ebru Özgen  Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. İdil Karademirlidağ Suher  Bahçeşehir Üniversitesi
Prof. Dr. İdil Sayımer  Kocaeli Üniversitesi 
Prof. Dr. Nilay Başok  Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Fatih Keskin  Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. Melike Aktaş  Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Başak Solmaz  Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Sema Yıldırım Becerikli Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Ayla Okay  İstanbul Üniversitesi 
Prof. Dr. R. Ayhan Yılmaz  Anadolu Üniversitesi 
Prof. Dr. N. Serdar Sever  Anadolu Üniversitesi 
Prof. Dr. Ferruh Uztuğ  Anadolu Üniversitesi  
Doç. Dr. M. Canan Öztürk  Anadolu Üniversitesi  
Doç. Dr. Sevil Bayçu Uzoğlu  Anadolu Üniversitesi 
Doç. Dr. Atılım Onay  Anadolu Üniversitesi  

Etiketler: Prof. Dr. Alaeddin Asna Yeni Zamanlar ve Halkla İlişkiler Sempozyumu