KÜRESEL HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM MODELİYLE İLETİŞİMCİLERE YENİ YOL HARİTASI

17 Mart 2022 , Perşembe

KÜRESEL HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM MODELİYLE İLETİŞİMCİLERE YENİ YOL HARİTASI

Modelin çıktılarına göre İletişimciler, Kurumsal Marka Yöneticisi, Kurumsal Amaç Küratörü ve İletişim Lideri olarak konumlanacak.

TÜHİD-Türkiye Halkla İlişkiler Derneği'nin Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Büyük Bölge Temsilcisi olduğu uluslararası halkla İlişkiler ve iletişim yönetimi derneklerinin konfederasyonu Global Alliance ile itibar, iletişim, marka yönetiminde profesyonelliği teşvik etmek için çalışmalar yapan Corporate Excellence, Küresel Halkla İlişkiler ve İletişim Modeli çalışması gerçekleştirdi.

Modelin sunumu, 16 Mart 2022 Çarşamba günü çevirim içi toplantıda iletişim profesyonelleri, iş dünyası, akademisyenler ve genç iletişimcilerle paylaşıldı.

İletişim sektörü için önemli bir yeri olan bu model, Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü ve TÜHİD iş birliği ile Prof. Dr. Çisil Sohodol ve Araştırma Görevlisi Nilüfer Geysi tarafından Türkçeye çevrildi.

TÜHİD Yönetim Kurulu Başkanı İpek Özgüden Özen; “Modelin çıktılarına göre, iletişimciler; Kurumsal Marka Yöneticisi, Kurumsal Amaç Küratörü ve İletişim Lideri olarak konumlanacak. Her kurumun iletişim karnesi olacak, ölçümleme kriterleri değişecek ve paydaş memnuniyeti ön planda olacak. İletişim dönüşüyor, kapsama alanımız genişliyor ve yetkinliklerimiz gelişiyor.” dedi.

Model, halkla ilişkiler ve iletişim rolünün yol haritasını ve yapı taşlarını tanımlayarak, profesyonellere güven yaratan sağlam bir itibara sahip kuruluşlar oluşturmak için gereken tüm kaynakları, yetenekleri ve becerileri içeren bir araç seti sunuyor. Bu modele göre kurumun iletişim karnesi olacak, ölçümleme kriterleri değişecek ve paydaş memnuniyeti ön planda olacak.

Model çalışmasına 47 ülkeden 1.400 profesyonel katıldı

Modelin oluşturulması sürecine, 5 farklı bölgede 47 ülkeden 1.400 profesyonel ve akademisyen katıldı. Veri, online anket yöntemiyle toplandı. Çalışma, mevcut modellerin ve metodolojilerin gözden geçirilmesine ve 1.400'den fazla profesyonel ve akademisyenin görüşlerine dayanarak geliştirildi.

Model, günümüz dünyasında değer üretmek için gereken beş stratejik yapı taşı etrafında yapılandırıldı. Bunlar şöyle; kurumsal amaç, marka ve kurum kültürü, itibar ve itibarla ilgili riskler, iletişim ve birleştirilmiş bilgi toplama ve soyut değerler ölçümlemesi.

İlk yapı taşı yapılan çalışmanın, iletişimin geleceğinin kurumsal amaç üzerinde yapılandırılması gereken bir temel oluşturduğunu göstermektedir. Ayrıca, kurumsal amacın soyut değerlerin yönetimi için yararlı bir stratejik araç olduğunu da ortaya koymuştur.

İkinci yapı taşı, kurumun ve çalışanlarının tutum ve davranışlarına rehberlik eden kültürü ve kurumsal değerleri tanımlamada kurumsal marka yönetiminin temel rolünü göstermektedir. Bu rol, kurumsal marka ve paydaşları arasındaki her temas noktasında ilgili, uyumlu ve tutarlı deneyimler tasarlayarak ve uygulayarak yerine getirilir.

Modelin üçüncü aşaması, itibar yönetimiyle ve itibarla ilgili riskleri ölçmek ve yönetmek için belirli becerilerin geliştirilmesiyle ilgilidir. Katılımcılara göre kurumsal itibarı güçlendirmek için yönetilmesi gereken en ilgili boyutlar: Ürün ve Hizmetler %20,3, Sürdürülebilirlik ve KSS %19,1, Yenilik %15,7, Liderlik %14,0, İşyeri %12,5, Kurumsal Yönetişim %12,4, Finansal Performans %9,3.

Dördüncü yapı taşı, iş değeri üretmek için başka bir temel itici güç olan iletişimden bahsetmektedir. İletişim, paydaş gruplarının algılarını, görüşlerini ve tutumlarını etkilemek (kurumsal itibar) ve destekleyici davranışları geliştirmek için çok önemli bir araçtır. Analiz edilen tüm coğrafi bölgelerde stratejik iletişim yönetimi için yüksek düzeyde bir hazırlık olduğu belirtilmektedir.

Modelin son yapı taşı, halkla ilişkiler ve iletişim rolüne ve bir bütün olarak kuruluşa yeni bağlamsal bilgi toplama ve sosyal dinleme yetenekleri sağlayan bir sistemin oluşturulmasıdır. İtibar, marka gücü, sosyal etki, çalışan bağlılığı ve müşteri tavsiyeleri gibi finansal olmayan temel performans göstergeleri, gelecekteki değerin nasıl üretileceğini göstermektedir.

RAPORUN TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) Hakkında

Türkiye Halkla İlişkiler Derneği, Türkiye'deki halkla ilişkiler uzmanlarını bir araya toplayarak, meslek içi dayanışma sağlamak, mesleğin tanınması, yerleşmesi ve gelişmesi yolunda çalışmalar yapmak amacıyla 1972 yılında kuruldu. Başlangıç döneminde öncelikle halkla ilişkiler mesleğinin kamuoyunda tanınmasını sağlayan Dernek, daha sonraki dönemlerde dünyaya açılarak IPRA, CERP, Global Alliance ve diğer ulusal ve uluslararası mesleki kuruluşlarla bağlantı kurmuş ve halkla ilişkiler mesleğini profesyonel kimlik olarak kabul eden yüzlerce üye kazanmıştır. Dernek, CERP (Avrupa Halkla İlişkiler Federasyonu) yönetiminde bulunmuştur. Her yıl birçok etkinliğe imza atan TÜHİD'in bu yıl yirmincisini düzenleyeceği Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri sektörde ilk olma özelliğini taşımaktadır. TÜHİD, TOBB Türkiye Medya ve İletişim Meclisi’nde temsil edilmektedir. Global Alliance, Kalder-Türkiye Kalite Derneği, YEKON-Yaratıcı Endüstriler Konseyi Derneği Üyesi ve UN Global Compact imzacıları arasındadır.
www.tuhid.org


Global Alliance for Public Relations and Communication Management

Global Alliance, dünyanın en büyük halkla ilişkiler ve iletişim yönetimi dernekleri ve kurumları Konfederasyonudur. Dünyada 126 ülkede 280.000 üzerinde uygulayıcıları ve akademisyenleri temsil eder. Global Alliance’ın misyonu, halkla ilişkiler mesleğini birleştirmek, tüm dünyada mesleki standartları yükseltmek, üyelerinin yararına bilgi paylaşmak ve kamu yararına halkla ilişkilerin küresel sesi olmaktır.
www.globalalliancepr.org


Corporate Excellence – Centre for Reputation Leadership

Kurumsal Mükemmellik – İtibar Liderliği Merkezi (Kurumsal Mükemmellik), maddi olmayan varlıkların (itibar, iletişim, marka vb.) yönetiminde profesyonelliği teşvik etmek için büyük şirketler tarafından oluşturulan kar amacı gütmeyen bir düşünce kuruluşudur. Kurumsal Mükemmellik, kuruluşların maddi olmayan varlıklarının mükemmel yönetimi yoluyla dünyayı iyileştirmelerine yardımcı olmayı amaçlar. Bu amaç doğrultusunda Kurumsal Mükemmellik, inovasyon, araştırma, uygulamalı bilgi ve itibar ile liderlik eden istisnai organizasyonların yaratılmasını teşvik eden eğitim programı üreten bir fikir laboratuvarı olarak hareket eder
www.corporateexcellence.org

Etiketler: tühid halkla ilişkiler

Dökümanlar:

Küresel Halkla İlişkiler ve İletişim Modeliyle İletişimcilere Yol Haritası