Sivil Toplum Kuruluşları

Amerika Halkla İlişkiler Derneği (PRSA)
http://www.prsa.org/
 
Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS)
http://www.abgs.gov.tr/
 
Avrupa Çevre Ajansı
http://www.eea.europa.eu/tr
 
Bulletin International
http://www.bulletin-intl.com/
 
CAT (Center for Alternative Technologies – Alternatif Teknolojiler Merkezi)
http://www.cat.org.uk/
 
CERP – Avrupa Halkla İlişkiler Konfederasyonu
http://www.uoi.gr/cerp/
 
Edelman Deutschland GmbH
http://www.edelman.de/
 
Excel İletişim Danışmanlığı
http://www.excel.com.tr/
 
Greenpeace
http://www.greenpeace.org/international/
 
Harvard Halkla İlişkiler
http://www.harvard.co.uk/
 
IPRA – Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği
http://www.ipranet.org/
 
IUCN (World Conservation Union)
http://www.iucn.org/
 
Ketchum Halkla İlişkiler
http://www.halklailiskiler.com.tr/HaberDetay.aspx?haberID=1060
 
Living Earth Foundation
http://www.livingearth.org.uk/
 
Londra Halkla İlişkiler Okulu (LSPR)
http://www.pr-school-london.com/
 
Marketing Türkiye Dergisi
http://www.marketingturkiye.com/yeni/
 
MCCommunications
http://www.mccom.com/
 
MediaCat Dergisi
http://www.mediacatonline.com/tr/
 
Medya Değerlendirme Şirketleri Derneği (AMEC)
http://www.amecorg.com/
 
MPR Pazarlama Halkla İlişkiler
http://www.mpr.com.tr/tr/
 
Sağlık İletişimleri Kurumu
http://www.healthcommunications.com/
 
Uluslararası Halkla İlişkiler Merkezi (IPREX)
http://www.iprex.com/unlog.php
 
Uluslararası Halkla İlişkiler Network (IPRN)
http://hpbrbr.com/smarties/uluslararasi.htm
 
Uluslararası İletişim Danışmanlığı Kurumu (ICCO)
http://www.iccopr.com/

Dökümanlar:

Helsinki Deklarasyonu