Üyelik Koşulları

TÜHİD TÜZÜĞÜ

ÜYE OLMA HAKKI
Madde – 5 :

Fiil ehliyetine sahip,
18 yaşını bitirmiş,
4 yıllık lisans eğitimini tamamlamış bulunmak,
Halkla İlişkiler faaliyetlerini bilfiil yürütüyor olmak,
İletişim alanında yüksek tahsil yapanların 1 yıllık, diğer branşlarda yüksek tahsil yapanların ise 2 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak,
En az 2 dernek üyesince tavsiye edilmiş olmak,
Yukarıdaki maddelere haiz olanlar; Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve üyelik için Dernekler Mevzuatının öngördüğü koşulları taşıyanlar bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.
Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen ve dernek giriş aidatını ödeyen kişi üye kabul edilerek, bu amaçla tutulan deftere kaydedilir.
Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.

“Türkiye Halkla İlişkiler Derneği Tüzüğü’nün “Üye Olma Hakkı” ile ilgili 5. maddesidir.”

10 Haziran 2014 Genel Kurulu’nca belirlenmiş aidat miktarları;

30 Yaş Üzeri Aday Üyeler için;

**Giriş Aidatı: 500 TL Yıllık Aidat: 300 TL


30 Yaş Altı Aday Üyeler İçin;

  Giriş Aidatı: -          Yıllık Aidat: 100 TL


Üyelik Başvuru Formu için tıklayınız.

**Üyeliğe kabul edilen üyelerden sadece giriş aidatı alınmaktadır. Üye olunan yıl için aidat alınmamaktadır. Sonraki yıllarda, TÜHİD Genel Kurulu tarafından belirlenen yıllık aidat talep edilmektedir.