Tühid Etik Kurulu

  • Prof. Dr. Süheyl Batum
  • Gonca Karakaş
  • Dr. Yılmaz Argüden
  • Orhan Birgit
  • Orhan Erinç
  • Tınaz Titiz
  • Agah Uğur