Birleşmiş Milletler Global Compact Küresel İlkeler Sözleşmesi

TÜHİD, Birleşmiş Milletler tarafından, küresel ekonomiyi sürdürülebilir bir şekilde geliştirmek ve küreselleşmeyi tüm insanların yararına olacak şekilde işletebilmek için önerilen 10 temel ilkeyi içeren Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni 2008 yılında iş dünyasının örgütleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği – TOBB, Türk Sanayicileri Ve İşadamları Derneği – TÜSİAD, Türkiye Kalite Derneği – KalDer ile eş zamanda imzalamıştır.

TÜHİD; halkla ilişkiler meslek ahlakı ilkelerinin gözetilmesi konusunda IPRA, Global Alliance, PRSA ve CIPR başta olmak üzere ilgili tüm uluslararası meslek kuruluşları, Türkiye'de halkla ilişkiler sektörünü temsil eden diğer meslek kuruluşları ve medya kuruluşları ile dayanışma ve bilgi alışverişi içinde olmaya inanır; bu kuruluşların meslek ahlakı ilkelerinin ruhunu benimser.

TÜHİD – Türkiye Halkla İlişkiler Derneği UN Global Compact Küresel İlkeler Sözleşmesi Raporu için tıklayınız.

Un Global Compact 10 ilke;

İnsan Hakları

İlke 1: İş dünyası, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve haklara saygı duymalı.

İlke 2: İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı.

Çalışma Standartları

İlke 3: İş dünyası, çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli.

İlke 4: Zorla ve zorunlu işçi çalıştırma uygulamasına son verilmeli.

İlke 5: Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmeli.

İlke 6: İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli.

Çevre

İlke 7: İş dünyası, çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli.

İlke 8: Çevresel sorumluluğu arttıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermeli.

İlke 9: Çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli.

Yolsuzlukla Mücadele

İlke 10: İş dünyası, rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmalı.