Değerler

Önderlik

İleri seviyede mesleki bilgi sahibi olmak ve uzmanlık seviyesine ulaşabilmek için araştırma ve eğitim yoluyla yetkinliğimizi geliştirir, mesleğimizin gelişimine katkıda bulunur ve halkla ilişkiler mesleği ile ilgili ulusal ve uluslararası kaynaklardan elde edilen bilgileri iletişim camiası ve üyelerimiz ile paylaşarak sürekli bir bilgi akışı sağlarız.

Türkiye'de iş dünyasını, kamu sektörünü ve genel olarak kamuoyunu halkla ilişkiler sektörü ve halkla ilişkilerin önemi hakkında bilgilendirmek doğrultusunda üzerimize düşen tüm rolleri ve görevleri yerine getiririz.

Halkla ilişkiler mesleğinin gelişimi için proaktif bir tutumla çalışarak ve yeni inisiyatifler üstlenerek; üyelerimizin hem kendi aralarında hem de derneğimizle çift yönlü, sağlıklı ve sürekli bir iletişim içinde olmasını sağlarız.


Saygınlık

Mesleki performansta yüksek standartları, itibarlı bir profesyonelliği ve TÜHİD Meslek Ahlakı İlkeleri'ni benimser ve bunları iletişimde mükemmelliğin koşulları sayarız.


Güvenilirlik

Halkla ilişkiler sektöründe bireysel ve kurumsal olarak yaptığımız tüm çalışmaların ve faaliyetlerin sorumluluğunu üstlenmeyi ve bunların ilgili paydaşlara hesabını vermeyi; üyelerimize, mesleğimize ve sektöre karşı sorumluluğumuzun bir gereği olarak görürüz.

Mesleğimiz dolayısı ile kurduğumuz tüm ilişkilerde ve üyelerimizle ilişkilerimizde adalet, güven, saygı ve dayanışmayı esas alırız.

Dürüstlük ilkesine ve TÜHİD Meslek Ahlakı İlkeleri'ne sadakatle bağlılığımız ile hem kişisel itibarımızı hem de mesleğimizin itibarını korur ve gözetiriz.

Mesleğimizle ilgili çalışmalarda ve Dernek çalışmalarımızda açıklık ilkesini benimseriz.


İşbirliği ve Uzlaşma

Meslektaşlarımız, sektörel kuruluşlar ve üyelerimiz arasında; uzlaşmacı ve yapıcı bir işbirliğine dayalı bilgi alışverişi platformunun oluşturulması doğrultusunda çaba gösteririz.

Mesleki bilgi ve deneyimimizi, bireysel ve kurumsal ilişkilerimizde karşılıklı anlayış ve güven yaratmak üzere kullanırız.