3185
Selim Zeytinoğlu
BN Stratejik İletişim
Danışman