10775
burçak taşkın yurdakul
Excel İletişim ve Algı Yönetimi
CEO
2165449483
2165449401
Tekin Sokak Havuzlar Sitesi Köşkü no:5-1 acıbadem Kadıköy
www.excel.com.tr