4772
Tümay MERCAN
Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi
Öğretim Görevlisi
2623031818
Kocaeli Üniversitesi İletişim Fak. Umuttepe Kampüsü Kocaeli