4289
Karolin Ergin
O2 İletişim
Kurucu
2122331041
2122331042
Cumhuriyet Cad. Güner Han No:149 Harbiye Şişli
www.o2iletisim.com