4220
Tuba Pişkinsüt Balcısoy
Hayat Varlık Yönetim A.Ş
Müşteri Deneyimi Başkanı
0000000000
-