3668
Gül Gemalmaz
Başbakanlık GAP İdaresi
Proje ve Fon Geliştirme Koordinatörü
3124092235
3124401384
Başbakanlık GAP İdaresi Willy Brand Sok. No:5 Çankaya Ankara